Kinderen zetten zich in voor Haarwensen

Kinderen zetten zich in voor Haarwensen

24 juni 2014

Elk jaar zetten de vormelingen (leerlingen uit groep 8) van de Parochie ‘Onze lieve vrouw ten hemelopneming’ en Nazarethparachie’ zich in voor een goed doel. Dit ter voorbereiding op hun vormsel. De kinderen mochten zelf een goed doel aandragen en uiteindelijk kozen de kinderen gezamenlijk voor Haarwensen.

Een vertegenwoordiger van Haarwensen werd uitgenodigd om de kinderen te informeren over de Stichting. De kinderen raakten hier erg door geënthousiasmeerd en bedachten direct allerlei ideeën om geld in de zamelen voor Haarwensen. Zo werden er legen flessen ingezameld, bakten en verkochten de kinderen cupcakes en maakten zij een echte Haarwensen kraam. Met deze kraam bezochten de kinderen lokale supermarkten waar zij producten van Haarwensen verkochten.

Door de enorme inzet van de kinderen is er een bedrag van maar liefst € 1.188,47 opgehaald. Een opbrengst waar Haarwensen erg trots op is en waar wij de kinderen hartelijk voor bedanken.


Terug naar het overzicht